АГАРТА

Владимир Ђурић Ђура о роману Агарта: "Изванредна студија о стеларним, соларним и лунарним култовима"

Краљевство подземља и земље. Историја, езотерија, фантастика, историја, политика... Џориг Базагуров, капетан ФСБ-а и потомак Џингис Кана је на путу сазнања. Паралелно сазнајемо о скривеним токовима који су управљали људском историјом.

Увод

Скривена историја

Метаисторијска фикција, приказ Неде Мандић-Спасојевић

Издавач

Фејсбук група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О АГАРТИ - РОМАНУ И КОНЦЕПТУ

Дискусија на форуму Знака Сагите

Један други поглед на Ктулу митове, тајна друштва...

Интервју писца дат интернет часопису Тврђава

Критика објављена у часопису Yellow Cab