POGLAVLJA

Хиљаду година после рата за Прстен Средња земља је подељена на Западно и Источно краљевство и алијансу на Југу. Западно краљевство је најјаче, али не може обухватити својом влашћу Исток и Југ, тако да постоји извесна равнотежа снага.

Осим тога, југоисточно од Средње земље је још један континент, изолован од сукоба, познат под именом Тамне земље. Владар овог континента је обавештен о визији напада флоте Западног краљевства на његову престоницу. Због тога одлучује да позове чаробњаке Истока и Југа.