ČUVARI SEVERA

Prvi objavljeni roman Nede Mandić-Spasojević. Zone, različiti nivoi energije i oblici razmene energije. Erozija, empatija, eho, enkvivalenti, expressis verbis, ekstrapolacija, enkripcija... Severna Kapija i Borealis, Severni Grad koji bliže određuje tajanstvenu "Fondaciju". I njeni vlasnici ČUVARI SEVERA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisustvujemo kraju jednog sveta. Možemo na to gledati kao na kraj vremena, o čemu nam govori majanski kalendar. Ili je možda reč o kraju istorije o kojem govori Fukujama. Možda, ako ova civilizacija povuče ceo svet za sobom. A možda je samo reč o kraju jedne civilizacije – koja je, uostalom, i rekla već skoro sve što je imala reći. Možda će se pojaviti neki novi ljudi. Možda ih već ima u nekom paralelnom univerzumu.
Ivan Vukadinović
(iz prikaza dela)