1999

 

Реминисценције и разматрање судбине Србије и света. Како је оборен "невидљиви". Закопавање артефакта.

Повратак на Артефакт