Виминацијум

 

Сармати се буне против Римљана. Покушај употребе артефакта против својих. Поново сусрет са ранијим власницима артефакта. Они сазнају да се главни јунак сећа доживљаја својих предака.

Повратак на Артефакт