Краљевска породица

Трасо је у лику Тонклара увелико надмашио одећу укућана. Да би се припремио отишао је у Англбонд у набавку. Имао је дугачку пурпурну тунику која се завршавала са ресама, са дугим перлама од белог сребра, уоквиреним златом.

Када је дошао на вечеру, под светлошћу буктиња, изгледао је домаћинима као сјајна бакља у коју не могу дуго гледати. Испод тунике била је кошуља од свиле опшивена сребром, златом и белом бронзом. Око врата је имао бројне ланчиће од црвеног злата који су његовој појави давали додатан сјај.