Напад на две куле

Лорд Реглмар је стрпљиво чекао моменат напада још од када су заузели позиције - пре сванућа. Али није све зависило од његових војника.

"Хоће ли доћи?", упита га капетан.

"Ко?"

"Знате добро ко, лорде. Баб!"

Име древне богиње је изазвало тајац. Пошто је неко помене било је тешко говорити. Заправо, Реглмар није знао колико је све што је чуо само мит, а колико обреди које је скоро миљу даље изводила краљица Армерија могу имати смисао. Не, он није никада нападао помогнут силом сатира, вила, манијака из долина, гоблина и све те булументе.