Инжењер у престоници

Како је време пролазило, а већ пред крај овог периода чекања, Бемер примети да му још нешто препречава пут. Пробио се до виших кругова где су га разни саветници пажљивије слушали. Неки су му већ и заказивали састанак са Енгиридоном. Али два пута је већ заказани састанак одлаган.

Бемер је стекао утисак да то није само хир или омаловажавање. Изгледа да се нешто важно догађало. Нешто што је заузимало краљевог највишег саветника, и човека на кога се овај ослањао, мага Енгиридона. И нешто што ће и њему, коначно, одговарати.